Rozmiar: 9551 bajtw Rozmiar: 34724 bajtw
Rozmiar: 1231 bajtw
Rozmiar: 2776 bajtw
Rozmiar: 3132 bajtw
Rozmiar: 2254 bajtw
Rozmiar: 55800 bajtw
Rozmiar: 3295 bajtw Rozmiar: 4759 bajtw Rozmiar: 5258 bajtw Rozmiar: 4149 bajtw Rozmiar: 2663 bajtw Rozmiar: 4593 bajtw Rozmiar: 5815 bajtw Rozmiar: 4569 bajtw
Rozmiar: 6339 bajtw
Rozmiar: 2647 bajtw
Rozmiar: 8595 bajtw
 


Wprowadzenie:

Zespół Badań i Rozwoju Maszyn i Urządzeń Spożywczych zajmuje się opracowywaniem oraz rozwojem konstrukcji innowacyjnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, w tym:

  • opracowywaniem projektów konstrukcji maszyn i urządzeń,
  • modelowaniem komputerowym CAD-3D,
  • opracowywaniem dokumentacji konstrukcyjnej,
  • przeprowadzaniem kompleksowych analiz kinematycznych oraz dynamicznych maszyn i urządzeń,
  • analizami komputerowymi wytrzymałości konstrukcji maszyn z wykorzystaniem metody elementów skończonych,
  • badaniami właściwości produktu gotowego (żywnościowego) będącego efektem końcowym zaprojektowanego urządzenia czy maszyny.

Zespół Badań i Rozwoju Maszyn i Urządzeń Spożywczych prowadzi prace naukowo - badawcze w zakresie maszyn spożywczych oraz inżynierii żywności w ramach projektów badawczych i wdrożeniowych. Współpracuje z producentami maszyn i urządzeń spożywczych, instytutami badawczymi oraz laboratoriami chemicznymi, mikrobiologicznymi. Zespół dysponuje nowoczesnym wyposażeniem komputerowym prowadząc wyspecjalizowane analizy komputerowe na modelach wirtualnych. Ponadto posiada laboratorium do badań właściwości fizycznych produktów, w tym:

  • stanowisko do badań lepkości, krzywej płynięcia,
  • stanowisko do badań pH, potencjału redox,
  • stanowisko do badań zawartości suchej masy,
  • stanowisko do badań wilgotności względnej.
Rozmiar: 2005 bajtw
Rozmiar: 9591 bajtw
 
Rozmiar: 3426 bajtw Rozmiar: 3706 bajtw